Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Πρώτη μέρα στο σχολείο

Δημιουργώντας μια τάξη που ενδιαφέρεται


  Δημιουργώντας μια τάξη που ενδιαφέρεται
Στόχοι:
Ø  Να γνωριστούμε
Ø  Να δημιουργήσουμε κλίμα θετικό
Ø  Να επικοινωνήσουμε
Ø  Να αναδείξουμε το άτομο
Ø  Να θέσουμε όρια και απλούς κανόνες

Δραστηριότητα προθέρμανσης
    (Έχουμε τοποθετήσει σε κύκλο καρέκλες τόσες όσες είμαστε όλοι μαζί, δάσκαλος και μαθητές, πλην μιας καρέκλας.
Μπαίνοντας στην αίθουσα καλούμε τους μαθητές να καθίσουν και ο δάσκαλος στέκεται στο κέντρο.)
     Καλωσορίζουμε